295/2023 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 6. září 2023 sp. zn. Pl. ÚS 31/23 ve věci návrhu na zrušení nařízení obce Holubice č. 1/2019, tržní řád

Částka: 138 Druh předpisu: Nález
Rozeslána dne: 29. září 2023 Autor předpisu: Ústavní soud
Přijato: 6. září 2023 Nabývá účinnosti: 29. září 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
295


NÁLEZ
Ústavního soudu
Jménem České republiky        Ústavní soud rozhodl pod sp. zn. Pl. ÚS 31/23 dne 6. září 2023 v plénu složeném z předsedy Josefa Baxy a soudců Jaromíra Jirsy (soudce zpravodaj), Veroniky Křesťanové, Tomáše Lichovníka, Kateřiny Ronovské, Radovana Suchánka, Vojtěcha Šimíčka, Davida Uhlíře, Jana Wintra a Jiřího Zemánka o návrhu JUDr. Romana Heinze, Ph.D., ředitele Krajského úřadu Jihomoravského kraje, na zrušení nařízení obce Holubice č. 1/2019, tržní řád, ze dne 24. 10. 2019, za účasti obce Holubice, se sídlem v Holubicích 61, jako účastníka řízení,

takto:


        I. Ustanovení článku 3 odst. 1 nařízení obce Holubice č. 1/2019, tržní řád, ze dne 24. 10. 2019, se ruší dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů.

. . .

Zavřít
MENU