285/2023 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 134 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 22. září 2023 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 23. srpna 2023 Nabývá účinnosti: 23. září 2023 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
285

ZÁKON
ze dne 23. srpna 2023,
kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna insolvenčního zákona


Čl. I

        Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 108/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 458/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 163/2009 Sb., zákona č. 217/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 241/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 260/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 69/2011 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 334/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 45/2013 Sb., zákona č. 185/2013 Sb., zákona č. 294/2013 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 64/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 291/2017 Sb., zákona č. 182/2018 Sb., zákona č. 307/2018 Sb., zákona č. 31/2019 Sb., zákona č. 80/2019 Sb., zákona č. 230/2019 Sb., zákona č. 119/2020 Sb., zákona č. 191/2020 Sb., zákona č. 460/2020 Sb., zákona č. 527/2020 Sb., zákona č. 588/2020 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 298/2021 Sb., zákona č. 96/2022 Sb. a zákona č. 416/2022 Sb., se mění takto:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna insolvenčního zákona
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o insolvenčních správcích
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o soudních poplatcích
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna notářského řádu
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
Čl. V  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
Čl. VI  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o soudech a soudcích
Čl. VII  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o dani z přidané hodnoty
Čl. VIII  
Čl. IX - Přechodné ustanovení
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství
Čl. X  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o mezinárodním právu soukromém
Čl. XI  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o zvláštních řízeních soudních
Čl. XII  
ČÁST DVANÁCTÁ - ÚČINNOST
Čl. XIII  
Zavřít
MENU