263/2023 Sb.Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Aktualizace č. 6 Politiky územního rozvoje České republiky (č. 542)

Částka: 121 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 31. srpna 2023 Autor předpisu: Ministerstvo pro místní rozvoj
Přijato: 1. srpna 2023 Nabývá účinnosti: 31. srpna 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
263

SDĚLENÍ
Ministerstva pro místní rozvoj
ze dne 1. srpna 2023
o schválení Aktualizace č. 6 Politiky územního rozvoje České republiky        Ministerstvo pro místní rozvoj v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že vláda svým usnesením ze dne 19. července 2023 č. 542 schválila Aktualizaci č. 6 Politiky územního rozvoje České republiky.Ministr pro místní rozvoj:
PhDr. Bartoš, Ph.D., v. r.

MENU