210/2023 Sb.Vyhláška o kadáverech koňovitých a zvířat v zájmovém chovu

Částka: 100 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 30. června 2023 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 27. června 2023 Nabývá účinnosti: 1. července 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
210

VYHLÁŠKA
ze dne 27. června 2023
o kadáverech koňovitých a zvířat v zájmovém chovu        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 139/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb., zákona č. 302/2017 Sb., zákona č. 368/2019 Sb. a zákona č. 246/2022 Sb., k provedení § 40 odst. 4 a § 41 odst. 5 písm. a) veterinárního zákona:


§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1)

a)   podmínky neškodného odstranění kadáveru koňovitého zahrabáním chovatelem na vlastním pozemku se souhlasem krajské veterinární správy,

b)   podrobnější veterinární a hygienické požadavky na místa určená pro ukládání kadáverů zvířat v zájmovém chovu uvedených v § 40 odst. 4 veterinárního zákona mimo vlastní pozemek chovatele, která jsou zřízena v souladu s § 41 odst. 3 veterinárního zákona a na základě povolení krajské veterinární správy podle § 51 veterinárního zákona (dále jen „hřbitov pro zvířata“).


§ 2

Podmínky neškodného odstranění kadáveru koňovitého zahrabáním chovatelem na vlastním pozemku

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Podmínky neškodného odstranění kadáveru koňovitého zahrabáním chovatelem na vlastním pozemku
§ 3 - Veterinární a hygienické požadavky na hřbitov pro zvířata
§ 4 - Vedení záznamů
§ 5 - Závěrečné ustanovení
§ 6 - Zrušovací ustanovení
§ 7 - Účinnost
Zavřít
MENU