185/2023 Sb.Zákon, kterým se zrušuje zákon č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění některé související zákony

Částka: 090 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 23. června 2023 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 1. června 2023 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
185

ZÁKON
ze dne 1. června 2023,
kterým se zrušuje zákon č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění některé související zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Zrušení zákona o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech


§ 1

        Zrušují se:

  1.
Zákon č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů.
  2.
Část třicátá šestá zákona č. 444/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Zrušení zákona o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech
§ 1  
§ 2 - Přechodné ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o komoditních burzách
§ 3  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o správních poplatcích
§ 4  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
§ 5  
Zavřít
MENU