170/2023 Sb.Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí

Částka: 085 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 16. června 2023 Autor předpisu:
Přijato: 8. června 2023 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
170

SDĚLENÍ
Energetického regulačního úřadu
ze dne 8. června 2023
o vydání cenového rozhodnutí        Energetický regulační úřad v souladu s § 10 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že podle § 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 17 odst. 6 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydal cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 01/2023 ze dne 2. června 2023 o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu.

        Podle § 17 odst. 9 energetického zákona uveřejnil Energetický regulační úřad cenové rozhodnutí č. 01/2023 v Energetickém regulačním věstníku ze dne 2. června 2023, v částce 3. Cenové rozhodnutí nabude účinnosti dnem 1. ledna 2024.

. . .

Zavřít
MENU