134/2023 Sb.Vyhláška o vydání zlaté mince „Městská památková rezervace Kroměříž“ po 5 000 Kč

Částka: 068 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 24. května 2023 Autor předpisu: Česká národní banka
Přijato: 26. dubna 2023 Nabývá účinnosti: 30. května 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Provádí předpisy

6/1993 Sb. - podle § 22 odst. 1 písm. a);
Původní znění předpisu
Zavřít

134

VYHLÁŠKA

ze dne 26. dubna 2023

o vydání zlaté mince Městská památková rezervace Kroměříž po 5 000 Kč

Česká národní banka stanoví podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 442/2000 Sb. a zákona č. 89/2018 Sb.:

§ 1

(1) Dnem 30. května 2023 se v rámci cyklu Městské památkové rezervace vydává zlatá mince Městská památková rezervace Kroměříž po 5 000 Kč (dále jen mince).

(2) Mince se vydává v běžném provedení a ve zvláštním provedení s leštěným polem mince a matovým reliéfem.

(3) Mince se razí ze zlata o ryzosti 999.9. Hmotnost mince je 15,55 g, její průměr 28 mm a síla 1,85 mm. Při ražbě mince je přípustná odchylka v ryzosti zlata nahoru 0,01 %, odchylka v hmotnosti nahoru 0,062 g, odchylka v průměru 0,1 mm a odchylka v síle 0,15 mm. Hrana mince v běžném provedení je vroubkovaná, hrana mince ve zvláštním provedení je hladká.

§ 2

(1) Na lícní straně je v horní polovině mince ztvárněna část kolonády v Květné zahradě v Kroměříži s heraldickými zvířaty z velkého státního znaku mezi jednotlivými sloupy, a to uprostřed český lev, vlevo od něj moravská orlice a vpravo od něj slezská orlice. V dolní polovině mince jsou ztvárněny stíny heraldických zvířat a sloupů. Při horním okraji mince je v opisu text ČESKÁ REPUBLIKA. Při spodním okraji mince se nachází text MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE a označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky 5 000 Kč. Text je od nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky oddělen značkou ve tvaru 0. Značka České mincovny, která je tvořena písmeny ČM, je umístěna nad českým lvem.

(2) Na rubové straně mince je v horní polovině koláž nejvýznamnějších architektonických památek Městské památkové rezervace Kroměříž, zleva kostel Nanebevzetí Panny Marie, kostel sv. Mořice, Arcibiskupský zámek a v dolní polovině mince je umístěna Rotunda v Květné zahradě. Při spodním okraji mince je text MĚSTO KROMĚŘÍŽ. Ročník ražby 2023 je umístěn nad zobrazením Arcibiskupského zámku. Iniciály autorky mince Karolíny Kučerové, DiS., které jsou tvořeny zdvojením písmen K, se nacházejí při spodním okraji mince.

(3) Vyobrazení mince je uvedeno v příloze k této vyhlášce.

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 30. května 2023.

Guvernér:

Ing. Michl, Ph.D., v. r.

Příloha k vyhlášce č. 134/2023 Sb.

Vyobrazení zlaté mince Městská památková rezervace Kroměříž po 5 000 Kč

(lícní a rubová strana)

MENU