121/2023 Sb.Vyhláška o požadavcích na pokrmy

Částka: 063 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 10. května 2023 Autor předpisu:
Přijato: 27. dubna 2023 Nabývá účinnosti: 1. července 2023 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
121

VYHLÁŠKA
ze dne 27. dubna 2023
o požadavcích na pokrmy        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 odst. 1 písm. t) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 139/2014 Sb., zákona č. 180/2016 Sb. a zákona č. 174/2021 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška upravuje technologické požadavky na výrobu pokrmů, způsob uvádění pokrmů na trh a smyslové, fyzikální, chemické a mikrobiologické požadavky na bezpečnost pokrmů.


§ 2

Technologické požadavky na výrobu pokrmů

        (1)  Při tepelné úpravě pokrmů lze používat jen tuky a oleje, které jsou podle podmínek použití stanovených výrobcem pro tento účel vhodné.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Technologické požadavky na výrobu pokrmů
§ 3 - Způsob uvádění pokrmů na trh
§ 4 - Smyslové, fyzikální a chemické požadavky na bezpečnost pokrmů
§ 5 - Mikrobiologické požadavky na bezpečnost pokrmů
§ 6 - Účinnost
Příloha č. 1 - Ukazatele tepelného rozkladu olejů a tuků
Příloha č. 2 - Mikrobiologické požadavky na bezpečnost pokrmů
Zavřít
MENU