120/2023 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 063 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 10. května 2023 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 19. dubna 2023 Nabývá účinnosti: 1. července 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
120

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 19. dubna 2023,
kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů        Vláda nařizuje podle § 68c odst. 2 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 332/2014 Sb.:


Čl. I

        Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění nařízení vlády č. 427/2016 Sb. a nařízení vlády č. 192/2019 Sb., se mění takto:

        1. V bodě III. písmena a) a b) včetně poznámky pod čarou č. 4 znějí:

„a)   odborné hašení požárů a další hasičské práce prováděné profesionálními hasiči a soustavné provádění praktické výuky a výcviku s použitím izolačního dýchacího přístroje, respirátoru nebo filtrační masky a v obleku, který chrání proti sálavému teplu nebo chemickým či jiným nebezpečným látkám,

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU