114/2023 Sb.Vyhláška o požadavcích na bezpečnou instalaci výrobny elektřiny využívající obnovitelné zdroje energie s instalovaným výkonem do 50 kW

Částka: 061 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 28. dubna 2023 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 24. dubna 2023 Nabývá účinnosti: 1. května 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
114

VYHLÁŠKA
ze dne 24. dubna 2023
o požadavcích na bezpečnou instalaci výrobny elektřiny využívající obnovitelné zdroje energie s instalovaným výkonem do 50 kW        Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98a odst. 1 písm. j) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 19/2023 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška stanoví požadavky na bezpečnou instalaci výrobny elektřiny využívající obnovitelné zdroje energie s instalovaným výkonem do 50 kW (dále jen „výrobna elektřiny“).


§ 2

Požadavky na materiálové provedení

        Požadavek na bezpečné materiálové provedení instalace výrobny elektřiny umístěné na stavbě, která je budovou, je splněn, pokud je ve výrobně elektřiny použit pouze fotovoltaický panel tvořený nehořlavou konstrukcí. Nehořlavá konstrukce fotovoltaického panelu je z materiálu třídy reakce na oheň A1 nebo A2 s výjimkou stínicí folie a izolačních hmot. Konstrukce, na níž je umístěný fotovoltaický panel, je z materiálu třídy reakce na oheň A1 nebo A2.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Požadavky na materiálové provedení
§ 3 - Požadavky na vypnutí a odpojení od elektrické instalace a distribuční soustavy
§ 4 - Požadavky na provedení kabelového vedení
§ 5 - Účinnost
Zavřít
MENU