107/2023 Sb.Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru nebo dotace na financování výstavby nájemního bydlení

Částka: 058 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 19. dubna 2023 Autor předpisu:
Přijato: 12. dubna 2023 Nabývá účinnosti: 20. dubna 2023
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 126/2024 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 2024
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
107

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 12. dubna 2023
o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru nebo dotace na financování výstavby nájemního bydlení        Vláda nařizuje podle § 9 zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu podpory investic, ve znění zákona č. 61/2005 Sb. a zákona č. 113/2020 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

        Toto nařízení upravuje podmínky použití peněžních prostředků ze Státního fondu podpory investic (dále jen „Fond“) formou dotace nebo úvěru ke krytí části nákladů spojených s výstavbou, kterou vznikne nájemní byt nebo bytový dům s nájemními byty na území České republiky.


§ 2

Vymezení pojmů

        Pro účely tohoto nařízení se rozumí

a)   nájemním bytem byt vzniklý výstavbou určený k zajištění bytové potřeby nájemce a členů jeho domácnosti,

b)   výstavbou

    1.
novostavba bytu v bytovém domě,
    2.
stavební úprava prostor určených k jiným účelům než k bydlení, kterou vznikne byt, s výjimkou stavebních úprav v rodinném domě,
    3.
nástavba nebo přístavba, kterou vznikne byt, s výjimkou nástavby nebo přístavby v rodinném domě, pokud nevznikne z rodinného domu bytový dům,
    4.
stavební úprava rodinného domu, který je nezpůsobilý k bydlení, pokud vznikne bytový dům s byty způsobilými k bydlení,
    5.
stavební úprava bytového domu s byty, které nejsou způsobilé k bydlení, pokud vznikne bytový dům s byty způsobilými k bydlení,
    6.
stavební úprava bytu, který je nezpůsobilý k bydlení, pokud vznikne byt způsobilý k bydlení,
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Žadatel o podporu
§ 4 - Účel podpory
§ 5 - Podmínky poskytnutí podpory
§ 6  
§ 7 - Podmínky pro nakládání s nájemními byty
§ 8 - Žádost o poskytnutí podpory
§ 9 - Způsobilé náklady
§ 10 - Smlouva o poskytnutí podpory
§ 11 - Výše dotace, výše úvěru a úrokové sazby
§ 12 - Podmínky čerpání a použití podpory a splácení úvěru
§ 13 - Informační povinnost Fondu
§ 14 - Účinnost
Zavřít
MENU