101/2023 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 453/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin, ve znění nařízení vlády č. 75/2020 Sb.

Částka: 056 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 19. dubna 2023 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 5. dubna 2023 Nabývá účinnosti: 20. dubna 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
101

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 5. dubna 2023,
kterým se mění nařízení vlády č. 453/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin, ve znění nařízení vlády č. 75/2020 Sb.        Vláda nařizuje podle § 154 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník:


Čl. I

        V příloze č. 1 k nařízení vlády č. 453/2009 Sb., ve znění nařízení vlády č. 75/2020 Sb., se slova „COVID-19“ zrušují.


Čl. II
Účinnost

        Toto nařízení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.


Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.

Ministr spravedlnosti:
JUDr. Blažek, Ph.D., v. r.

MENU