66/2023 Sb.Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu o pověření Českého institutu pro akreditaci, o. p. s., prováděním akreditace biobank podle ČSN EN ISO 20387:2021 Biotechnologie – Biobanky – Obecné požadavky na biobanky

Částka: 039 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 15. března 2023 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 27. ledna 2023 Nabývá účinnosti: 15. března 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
66

SDĚLENÍ
Ministerstva průmyslu a obchodu        Ministerstvo průmyslu a obchodu sděluje v souladu s § 15 odst. 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, že svým rozhodnutím č. 3/2023 ze dne 27. ledna 2023, č. j. MPO 8627/23/31000/01000, PID: MIPOX041CQ89, pověřilo Český institut pro akreditaci, o. p. s., se sídlem v Praze 3, Olšanská 54/3, IČO 25677675,

prováděním akreditace biobank podle ČSN EN ISO 20387:2021 Biotechnologie – Biobanky – Obecné požadavky na biobanky.

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 15. února 2023.Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Síkela v. r.

MENU