64/2023 Sb.Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací

Částka: 038 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 10. března 2023 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 1. března 2023 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
64

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 1. března 2023
o stanovení podmínek provádění opatření zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací        Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 179/2014 Sb. a zákona č. 382/2022 Sb., a § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

        Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) a v souladu se Strategickým plánem Společné zemědělské politiky Evropské unie v České republice podmínky provádění opatření zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací.


§ 2

Opatření zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací

        (1) Opatření zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací je určeno pro chov prasat v kategoriích

a)   selata,

b)   prasata ve výkrmu,

c)   prasničky a

d)   prasnice.

        (2) Pro účely tohoto nařízení se rozumí

a)   seletem prase v období od narození do konce předvýkrmu, nejvýše však do konce čtrnáctého týdne věku,

b)   prasetem ve výkrmu prase v období od ukončení předvýkrmu, nejpozději však od začátku patnáctého týdne věku, do dne porážky, nezařazené do kategorií podle odstavce  1 písm. c) nebo d),

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Opatření zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací
§ 3 - Žadatel o poskytnutí dotace
§ 4 - Žádost
§ 5 - Podmínky poskytnutí dotace
§ 6 - Hlášení o provedené kompletní vakcinaci
§ 7 - Sazba dotace
§ 8 - Snížení nebo neposkytnutí dotace
§ 9 - Zaokrouhlování
§ 10 - Začátek doby plnění opatření pro rok 2023
§ 11 - Účinnost
Příloha - Přepočítávací koeficienty hospodářských zvířat na velké dobytčí jednotky
Zavřít
MENU