36/2023 Sb.Nařízení vlády o formátu a vzoru formulářového podání pro odvod z nadměrných příjmů a o ověření údajů uváděných ve vyúčtování odvodu z nadměrných příjmů

Částka: 020 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 10. února 2023 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 1. února 2023 Nabývá účinnosti: 11. února 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
36

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 1. února 2023
o formátu a vzoru formulářového podání pro odvod z nadměrných příjmů        Vláda nařizuje podle § 95k odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 365/2022 Sb.:

§ 1

Předmět úpravy

        Toto nařízení stanoví formát a vzor formulářového podání pro hlášení zálohy na odvod a pro vyúčtování odvodu z nadměrných příjmů.


§ 2

Vzor formulářového podání

        Vzor hlášení zálohy na odvod za druhé odvodové období a vyúčtování odvodu z nadměrných příjmů za první odvodové období je uveden v příloze k tomuto nařízení.

§ 3

Formát formulářového podání

        Formulářové podání lze elektronicky podat pouze ve formátu XML.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vzor formulářového podání
§ 3 - Formát formulářového podání
§ 4 - Společné ustanovení
§ 5 - Účinnost
Příloha - Vzor hlášení zálohy na odvod a vyúčtování odvodu z nadměrných příjmů
Zavřít
MENU