29/2023 Sb.Nařízení vlády o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv

Částka: 017 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 3. února 2023 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 18. ledna 2023 Nabývá účinnosti: 18. února 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
29

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 18. ledna 2023
o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv        Vláda nařizuje podle § 1820 odst. 1 písm. i) a § 1820 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 374/2022 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

        Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje vzorové poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory podnikatele a náležitosti vzorového formuláře pro odstoupení od těchto smluv.


§ 2

Vzorové poučení o právu na odstoupení od smlouvy a vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vzorové poučení o právu na odstoupení od smlouvy a vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy
§ 3 - Zrušovací ustanovení
§ 4 - Účinnost
Příloha - Vzorové poučení o právu na odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorový formulář pro odstoupení od těchto smluv
Zavřít
MENU