21/2023 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Částka: 011 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 26. ledna 2023 Autor předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Přijato: 18. ledna 2023 Nabývá účinnosti: 26. ledna 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Jen platné Všechny   Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Výchozí předpisy

24/2022 Sb.; 48/2022 Sb.;
Původní znění předpisu
Zavřít

21

SDĚLENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 18. ledna 2023

o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že u něj byly uloženy tyto kolektivní smlouvy vyššího stupně:

1

Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2023 uzavřená dne 15. září 2022 mezi smluvními stranami

Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice

a

Svaz zaměstnavatelů Severočeská Voda;

2

Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2023 uzavřená dne 26. října 2022 mezi smluvními stranami

Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice

a

Svaz zaměstnavatelů Malá Voda Česká republika;

3

Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2023 uzavřená dne 28. listopadu 2022 mezi smluvními stranami

Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů České republiky

a

Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů;

4

Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2023 uzavřená dne 6. prosince 2022 mezi smluvními stranami

Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice

a

Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků;

5

Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2023 uzavřená dne 21. prosince 2022 mezi smluvními stranami

Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů České republiky

a

Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů.

Ministr:

Ing. Jurečka v. r.

MENU