16/2023 Sb.Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 500. výročí narození Jana Blahoslava

Částka: 009 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 17. ledna 2023 Autor předpisu: Česká národní banka
Přijato: 5. ledna 2023 Nabývá účinnosti: 15. února 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Provádí předpisy

6/1993 Sb. - podle § 22 odst. 1 písm. a);

CZ-NACE

64;
Původní znění předpisu
Zavřít

16

VYHLÁŠKA

ze dne 5. ledna 2023

o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 500. výročí narození Jana Blahoslava

Česká národní banka stanoví podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 442/2000 Sb. a zákona č. 89/2018 Sb.:

§ 1

(1) Dnem 15. února 2023 se k 500. výročí narození Jana Blahoslava vydává pamětní stříbrná mince po 200 Kč (dále jen dvousetkoruna).

(2) Dvousetkoruna se vydává v běžném provedení a ve zvláštním provedení s leštěným polem mince a matovým reliéfem.

(3) Dvousetkoruna se razí ze slitiny obsahující 925 dílů stříbra a 75 dílů mědi. Hmotnost dvousetkoruny je 13 g, její průměr 31 mm a síla 2,2 mm. Při ražbě dvousetkoruny je přípustná odchylka v obsahu stříbra nahoru 1 %, odchylka v hmotnosti nahoru 0,26 g, odchylka v průměru 0,1 mm a odchylka v síle 0,15 mm. Hrana dvousetkoruny v běžném provedení je vroubkovaná, hrana dvousetkoruny ve zvláštním provedení je hladká s vlysem ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0.925 * 13 g *.

§ 2

(1) Na lícní straně dvousetkoruny je ztvárněna kompozice hřbetu a titulní strany knihy Gramatika česká z roku 1571. Titulní strana je doplněna o symbolický kříž. Na hřbetu knihy se nachází text ČESKÁ REPUBLIKA ¦ 200 Kč. Značka České mincovny tvořená písmeny ČM je umístěna při spodním okraji mince.

(2) Na rubové straně dvousetkoruny je zachována kompozice lícní strany. Na místě titulní strany je ztvárněn portrét Jana Blahoslava a na hřbetu knihy se nachází text 1523 ¦ JAN BLAHOSLAV ¦ 2023. Iniciála autora mince Vojtěcha Dostála, DiS., která je tvořena obráceným písmenem D, je umístěna při spodním okraji mince.

(3) Vyobrazení dvousetkoruny je uvedeno v příloze k této vyhlášce.

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. února 2023.

Guvernér:

Ing. Michl, Ph.D., v. r.

Příloha k vyhlášce č. 16/2023 Sb.

Vyobrazení pamětní stříbrné dvousetkoruny k 500. výročí narození Jana Blahoslava

(lícní a rubová strana)

MENU