15/2023 Sb.Vyhláška o vydání bankovek po 1 000 Kč vzoru 2008 s přítiskem

Částka: 009 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 17. ledna 2023 Autor předpisu: Česká národní banka
Přijato: 5. ledna 2023 Nabývá účinnosti: 8. února 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Provádí předpisy

6/1993 Sb. - podle § 22 odst. 1 písm. a);

CZ-NACE

64;
Původní znění předpisu
Zavřít

15

VYHLÁŠKA

ze dne 5. ledna 2023

o vydání bankovek po 1 000 Kč vzoru 2008 s přítiskem

Česká národní banka stanoví podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 442/2000 Sb. a zákona č. 89/2018 Sb.:

§ 1

Dnem 8. února 2023 se vydávají bankovky po 1 000 Kč vzoru 2008 s přítiskem (dále jen bankovka).

§ 2

(1) Bankovka má stejné parametry jako bankovka po 1 000 Kč vzoru 20081).

(2) Bankovka má na lícní straně přítisk, který se skládá z výročního loga České národní banky a faksimile bankovkového kolku pro 1 000 Kč z roku 1993. Výroční logo obsahuje texty ČNB, 1993, 302023. Text ČNB je na kuponu vytištěn šedou barvou, ostatní texty výročního loga opticky proměnlivou zelenomodrou barvou. Faksimile kolku je na bankovce vytištěno zelenou barvou, má rozměry 23 x 19 mm a jeho obrazec tvoří vodorovně šrafované číslo 1000 uprostřed plochy šrafované svislými linkami. V rozích kolku jsou písmena M. Faksimile kolku se nachází vpravo od výročního loga.

§ 3

Vyobrazení lícní strany bankovky je uvedeno v příloze k této vyhlášce.

§ 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 8. února 2023.

Guvernér:

Ing. Michl, Ph.D., v. r.

1

Vyhláška č. 100/2008 Sb., o vydání bankovek po 1 000 Kč vzoru 2008.

Příloha k vyhlášce č. 15/2023 Sb.

Vyobrazení lícní strany bankovky po 1 000 Kč vzoru 2008 s přítiskem

(lícní strana)

MENU