12/2023 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 272/2017 Sb., k provedení některých ustanovení zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí

Částka: 007 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 17. ledna 2023 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 5. ledna 2023 Nabývá účinnosti: 18. ledna 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

272/2017 Sb.;

Výchozí předpisy

25/2017 Sb. - podle § 3 odst. 3;

CZ-NACE

84;
Původní znění předpisu
Zavřít

12

VYHLÁŠKA

ze dne 5. ledna 2023,

kterou se mění vyhláška č. 272/2017 Sb., k provedení některých ustanovení zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí

Ministerstvo financí stanoví podle § 3 odst. 3 zákona č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí:

Čl. I

§ 3 vyhlášky č. 272/2017 Sb., k provedení některých ustanovení zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí, se číslo 400 000 000 nahrazuje číslem 600 000 000.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.

Ministr financí:

Ing. Stanjura v. r.

MENU