11/2023 Sb.Vyhláška o zdravotní způsobilosti ve vnitrozemské plavbě

Částka: 006 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 11. ledna 2023 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 3. ledna 2023 Nabývá účinnosti: 1. března 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
11

VYHLÁŠKA
ze dne 3. ledna 2023
o zdravotní způsobilosti ve vnitrozemské plavbě        Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 52 odst. 2 k provedení § 24k odst. 9, § 24w odst. 9 a § 26h odst. 9 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 372/2022 Sb., (dále jen „zákon“):

§ 1

Předmět úpravy

        (1)  Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje podmínky zdravotní způsobilosti žadatele o udělení plného oprávnění k výkonu funkce člena posádky plavidla podle § 24b zákona (dále jen „žadatel o osvědčení EU“) a držitele osvědčení Evropské unie o kvalifikaci člena posádky plavidla podle § 24g odst. 1 zákona (dále jen „držitel osvědčení EU“).
        (2)  Tato vyhláška dále upravuje podmínky zdravotní způsobilosti žadatele o udělení zúženého oprávnění k výkonu funkce člena posádky plavidla podle § 24c zákona, žadatele o udělení oprávnění k obsluze plovoucího stroje podle § 24u zákona, žadatele o udělení oprávnění k vedení malého plavidla podle § 26a zákona, žadatele o udělení oprávnění k vedení rekreačního plavidla podle § 26b zákona (dále jen „žadatel o průkaz“) a držitele průkazu způsobilosti člena posádky plavidla podle § 24g odst. 2 zákona, držitele průkazu způsobilosti strojmistra podle § 24v zákona, držitele průkazu způsobilosti vůdce malého plavidla a držitele mezinárodního průkazu způsobilosti vůdce rekreačního plavidla podle § 24a a 26b zákona (dále jen „držitel průkazu“).

§ 2

Druhy lékařských prohlídek

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Druhy lékařských prohlídek
§ 3 - Obsah lékařských prohlídek
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9 - Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti
§ 10 - Účinnost
Příloha - Nemoci, vady nebo stavy vylučující nebo podmiňující zdravotní způsobilost člena posádky plavidla, vůdce plavidla, vůdce malého nebo rekreačního plavidla a strojmistra
Zavřít
MENU