10/2023 Sb.Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků opakovaného hlasování do zastupitelstva obce konaného dne 7. ledna 2023

Částka: 005 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 11. ledna 2023 Autor předpisu: Státní volební komise
Přijato: 9. ledna 2023 Nabývá účinnosti: 11. ledna 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
10

SDĚLENÍ
Státní volební komise
ze dne 9. ledna 2023
o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků opakovaného hlasování do zastupitelstva obce konaného dne 7. ledna 2023        Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 7 odst. 2 písm. c) a § 51 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, celkové výsledky opakovaného hlasování do zastupitelstva obce konaného dne 7. ledna 2023.

        Na základě sdělení Ministerstva vnitra č. 341/2022 Sb. se dne 7. ledna 2023 konalo v souladu se zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, opakované hlasování do zastupitelstva obce.

. . .

Zavřít
MENU