8/2023 Sb.Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků dodatečných voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 7. ledna 2023

Částka: 005 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 11. ledna 2023 Autor předpisu: Státní volební komise
Přijato: 9. ledna 2023 Nabývá účinnosti: 11. ledna 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
8

SDĚLENÍ
Státní volební komise
ze dne 9. ledna 2023
o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků dodatečných voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 7. ledna 2023        Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 7 odst. 2 písm. c) a § 51 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, celkové výsledky dodatečných voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 7. ledna 2023.

        Na základě sdělení Ministerstva vnitra č. 282/2022 Sb. se dne 7. ledna 2023 konaly v souladu se zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dodatečné volby do zastupitelstev obcí.

        Český statistický úřad ze zápisů o průběhu a výsledku hlasování, předaných okrskovými volebními komisemi, zjistil následující výsledky voleb:

. . .

Zavřít
MENU