6/2023 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 250/2020 Sb., o způsobu stanovení rezervy na vyřazování z provozu jaderného zařízení a pracoviště III. kategorie a pracoviště IV. kategorie

Částka: 005 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 11. ledna 2023 Autor předpisu:
Přijato: 4. ledna 2023 Nabývá účinnosti: 26. ledna 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
6

VYHLÁŠKA
ze dne 4. ledna 2023,
kterou se mění vyhláška č. 250/2020 Sb., o způsobu stanovení rezervy na vyřazování z provozu jaderného zařízení a pracoviště III. kategorie a pracoviště IV. kategorie        Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 237 odst. 3 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, k provedení § 51 odst. 6 písm. c) a § 75 odst. 5 písm. d):


Čl. I

        Vyhláška č. 250/2020 Sb., o způsobu stanovení rezervy na vyřazování z provozu jaderného zařízení a pracoviště III. kategorie a pracoviště IV. kategorie, se mění takto:

        1.  V § 2 odst. 1 písm. a) až d) se za slovo „moci“ vkládá slovo „rozhodnutí“.

        2.  V § 2 odst. 2 se slova „V případě jaderného zařízení nebo pracoviště podle odstavce  1 písm. a), b) a d) je při aktualizaci odhadu celkových nákladů na vyřazování z provozu rezerva“ nahrazují slovy „Při aktualizaci odhadu celkových nákladů na vyřazování z provozu je rezerva“ a slovo „předchozí“ se zrušuje.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU