22/2023 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Severní Makedonie o opravách vrtulníků provozovaných Ministerstvem obrany Republiky Severní Makedonie

Částka: 015 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 19. května 2023 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 23. prosince 2022 Nabývá účinnosti: 23. prosince 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled  
Původní znění předpisu
Zavřít

22

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 23. prosince 2022 byla ve Skopje podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Severní Makedonie o opravách vrtulníků provozovaných Ministerstvem obrany Republiky Severní Makedonie.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 8 odst. 1 dnem podpisu.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU REPUBLIKY SEVERNÍ MAKEDONIE O OPRAVÁCH VRTULNÍKŮ PROVOZOVANÝCH MINISTERSTVEM OBRANY REPUBLIKY SEVERNÍ MAKEDONIE

Příloha PDF (226 kB)

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE CZECH REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA ON OVERHAUL OF HELICOPTERS OPERATED BY THE MINISTRY OF DEFENSE OF THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA

Příloha PDF (252 kB)
MENU