21/2023 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o dohodě mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických zastoupeným Společným štábem o přidělování styčných důstojníků Ministerstva obrany České republiky ke Společnému štábu

Částka: 015 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 19. května 2023 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 30. ledna 2023 Nabývá účinnosti: 30. ledna 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled  
Původní znění předpisu
Zavřít

21

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 30. ledna 2023 bylo ve Washingtonu podepsáno Memorandum o dohodě mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických zastoupeným Společným štábem o přidělování styčných důstojníků Ministerstva obrany České republiky ke Společnému štábu.

Memorandum vstoupilo v platnost na základě svého článku 10 odst. 10.1. dnem podpisu.

České znění Memoranda se vyhlašuje současně.

Memorandum o dohodě mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických zastoupeným Společným štábem o přidělování styčných důstojníků Ministerstva obrany České republiky ke Společnému štábu

Příloha PDF (923 kB)

PŘÍLOHA A

VZOR POTVRZENÍ PŮSOBNOSTI A PRÁVNÍHO POSTAVENÍ

Příloha PDF (247 kB)

PŘÍLOHA B

POPIS PŘIDĚLENÍ ZAHRANIČNÍHO STYČNÉHO DŮSTOJNÍKA MO ČR U SPOLEČNÉHO ŠTÁBU

Příloha PDF (154 kB)
MENU