20/2023 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Srílanskou demokratickou socialistickou republikou o předávání odsouzených osob

Částka: 014 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 19. května 2023 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 10. března 2023 Nabývá účinnosti: 1. června 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled  
Původní znění předpisu
Zavřít

20

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 14. října 2021 byla v Colombu podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Srílanskou demokratickou socialistickou republikou o předávání odsouzených osob.

Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Smlouvu ratifikoval. Ratifikační listiny byly vyměněny v Praze dne 10. března 2023.

Smlouva vstupuje v platnost na základě svého článku 16 odst. 5 dne 1. června 2023.

České znění Smlouvy a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

SMLOUVA MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SRÍLANSKOU DEMOKRATICKOU SOCIALISTICKOU REPUBLIKOU O PŘEDÁVÁNÍ ODSOUZENÝCH OSOB

Příloha PDF (1095 kB)

TREATY BETWEEN THE CZECH REPUBLIC AND THE DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRI LANKA ON THE TRANSFER OF SENTENCED PERSONS

Příloha PDF (539 kB)
MENU