6/2023 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změny přílohy Dohody o ochraně populací evropských netopýrů

Částka: 004 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 23. ledna 2023 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 12. října 2022 Nabývá účinnosti: 11. prosince 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

208/1994 Sb.;
Původní znění předpisu
Zavřít

6

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 12. října 2022 byla v Brijuni přijata změna přílohy Dohody o ochraně populací evropských netopýrů1).

Změna vstoupila v platnost na základě čl. VII odst. 5 Dohody dne 11. prosince 2022 a tímto dnem vstoupila v platnost i pro Českou republiku.

Anglické znění změny a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

1

Dohoda o ochraně populací evropských netopýrů, přijatá v Londýně dne 4. prosince 1991, byla vyhlášena pod č. 208/1994 Sb. Změna Dohody o ochraně populací evropských netopýrů, přijatá v Bristolu dne 26. července 2000, byla vyhlášena pod č. 137/2002 Sb.m.s. Změna přílohy Dohody o ochraně populací evropských netopýrů, přijatá v Bruselu dne 17. září 2014, byla vyhlášena pod č. 14/2016 Sb.m.s. Změna přílohy Dohody o ochraně populací evropských netopýrů, přijatá v Monaku dne 10. října 2018, byla vyhlášena pod č. 7/2019 Sb.m.s.

Amendment of the Annex to the Agreement on the Protection of European Bat Populations Annex I Bat species occurring in Europe to which the Agreement applies

Příloha PDF (160 kB)

PŘEKLAD

Změna přílohy Dohody o ochraně populací evropských netopýrů Příloha I Druhy netopýrů, které se vyskytují v Evropě a na něž se vztahuje tato Dohoda

Příloha PDF (196 kB)
MENU