441/2022 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 198 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 23. prosince 2022 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 14. prosince 2022 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
441

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 14. prosince 2022,
kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění pozdějších předpisů        Vláda nařizuje podle § 123 odst. 6 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 365/2011 Sb., a podle § 145 odst. 2 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, a § 116 odst. 2 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů:


ČÁST PRVNÍ

Změna nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě


Čl. I

        Příloha k nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 399/2017 Sb., nařízení vlády č. 263/2018 Sb., nařízení vlády č. 352/2019 Sb. a nařízení vlády č. 391/2021 Sb., se mění takto:

        1.  V písmenu A 2. části díl 2.19 včetně nadpisu zní:


Díl 2.19 ZDRAVOTNICTVÍ  
2.19.01 SANITÁŘ 3-5
2.19.02 AUTOPTICKÝ LABORANT 5
2.19.03 ŘIDIČ ZDRAVOTNICKÉ DOPRAVNÍ SLUŽBY, ŘIDIČ VOZIDLA ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY 5-8
2.19.04 ZUBNÍ INSTRUMENTÁŘKA 5, 6
2.19.05 MASÉR VE ZDRAVOTNICTVÍ, MASÉR NEVIDOMÝ A SLABOZRAKÝ VE ZDRAVOTNICTVÍ 5
2.19.06 OŠETŘOVATEL 5-7
2.19.07 DEZINFEKTOR 5
2.19.08 ASISTENT ZUBNÍHO TECHNIKA 7, 8
2.19.09 NUTRIČNÍ ASISTENT 7, 8
2.19.10 ORTOTICKO-PROTETICKÝ TECHNIK 7, 8
2.19.11 LABORATORNÍ ASISTENT 7, 8
2.19.12 PRAKTICKÁ SESTRA 7-9
2.19.13 VŠEOBECNÁ SESTRA 10-12
2.19.14 PORODNÍ ASISTENTKA 10-12
2.19.15 ERGOTERAPEUT 10-12
2.19.16 RADIOLOGICKÝ ASISTENT 10-12
2.19.17 ZDRAVOTNÍ LABORANT 10-12
2.19.18 ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK 10, 11
2.19.19 OPTOMETRISTA 10, 11
2.19.20 ORTOPTISTA 10, 11
2.19.21 ASISTENT OCHRANY A PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 10, 11
2.19.22 ORTOTIK-PROTETIK 10, 11
2.19.23 NUTRIČNÍ TERAPEUT 10-12
2.19.24 ZUBNÍ TECHNIK 9-11
2.19.25 DENTÁLNÍ HYGIENISTKA 9-11
2.19.26 ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ 10-12
2.19.27 FARMACEUTICKÝ ASISTENT 9, 10
2.19.28 BIOMEDICÍNSKÝ TECHNIK 10-12
2.19.29 RADIOLOGICKÝ TECHNIK 10, 11
2.19.30 ADIKTOLOG 10-12
2.19.31 PSYCHOLOG VE ZDRAVOTNICTVÍ, KLINICKÝ PSYCHOLOG 11-14
2.19.32 LOGOPED VE ZDRAVOTNICTVÍ, KLINICKÝ LOGOPED 11-14
2.19.33 ZRAKOVÝ TERAPEUT 11-13
2.19.34 FYZIOTERAPEUT, ODBORNÝ FYZIOTERAPEUT 10-13
2.19.35 RADIOLOGICKÝ FYZIK 11-14
2.19.36 ODBORNÝ PRACOVNÍK V LABORATORNÍCH METODÁCH A PŘÍPRAVĚ LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 11-14
2.19.37 BIOMEDICÍNSKÝ INŽENÝR 11-14
2.19.38 ODBORNÝ PRACOVNÍK V OCHRANĚ A PODPOŘE VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 11-14
2.19.39 FARMACEUT 11-14
2.19.40 ZUBNÍ LÉKAŘ 11-15
2.19.41 LÉKAŘ 11-15
2.19.42 PRACOVNÍ TERAPEUT 7, 8
2.19.43 DĚTSKÁ SESTRA 10-12
2.19.44 BEHAVIORÁLNÍ TECHNIK 7, 8
2.19.45 ASISTENT BEHAVIORÁLNÍHO ANALYTIKA 9, 10
2.19.46 BEHAVIORÁLNÍ ANALYTIK 11-13
2.19.47 ODBORNÝ NELÉKAŘSKÝ ZDRAVOTNICKÝ PRACOVNÍK 12“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna nařízení vlády o katalogu správních činností
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna nařízení vlády, kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
Čl. IV  
Zavřít
MENU