432/2022 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 195 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 23. prosince 2022 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 1. prosince 2022 Nabývá účinnosti: 1. března 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
432

ZÁKON
ze dne 1. prosince 2022,
kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích


Čl. I

        Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 193/2003 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 137/2008 Sb., zákona č. 383/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 297/2009 Sb., zákona č. 347/2009 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 169/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 63/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 193/2018 Sb., zákona č. 227/2019 Sb., zákona č. 52/2020 Sb., zákona č. 337/2020 Sb., zákona č. 543/2020 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 418/2021 Sb., zákona č. 178/2022 Sb. a zákona č. 217/2022 Sb., se mění takto:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o daních z příjmů
Čl. III  
Čl. IV - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o dani silniční
Čl. V  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o pozemních komunikacích
Čl. VI  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
Čl. VII  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o ozbrojených silách České republiky
Čl. VIII  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o vojácích z povolání
Čl. IX  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
Čl. X  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o silničním provozu
Čl. XI  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
Čl. XII  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o dani z přidané hodnoty
Čl. XIII  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o správních poplatcích
Čl. XIV  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákoníku práce
Čl. XV  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o ochraně ovzduší
Čl. XVI  
Čl. XVII - Přechodné ustanovení
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o výrobcích s ukončenou životností
Čl. XVIII  
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - ÚČINNOST
Čl. XIX  
Zavřít
MENU