417/2022 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif), ve znění pozdějších předpisů

Částka: 187 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 16. prosince 2022 Autor předpisu: Ministerstvo spravedlnosti
Přijato: 30. listopadu 2022 Nabývá účinnosti: 15. ledna 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
417

VYHLÁŠKA
ze dne 30. listopadu 2022,
kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif), ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 107 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění zákona č. 303/2013 Sb.:


Čl. I

        V položce A přílohy k vyhlášce č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif), se ve větě čtvrté slova „obsahuje jen povinné náležitosti předepsané občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích“ nahrazují slovy „odpovídá vzoru společenské smlouvy podle zákona o obchodních korporacích“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU