407/2022 Sb.Nařízení vlády o způsobu určení výše nadměrného příjmu z prodeje vyrobené elektřiny

Částka: 184 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 16. prosince 2022 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 7. prosince 2022 Nabývá účinnosti: 17. prosince 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
407

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 7. prosince 2022
o způsobu určení výše nadměrného příjmu z prodeje vyrobené elektřiny        Vláda nařizuje podle § 93 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 365/2022 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

        Toto nařízení upravuje způsob určení výše nadměrného příjmu na základě čistých tržeb z prodeje vyrobené elektřiny.


§ 2

Způsob určení nadměrného příjmu

        (1) Nadměrný příjem za odvodové období NPi v Kč se určí podle vztahu


NPi = max(0; (TPi - STROPi)),

kde je
iodvodové období,
TPtržní příjem z výroby elektřiny za odvodové období v Kč podle § 3,
STROPstrop tržního příjmu za odvodové období v Kč podle § 4.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Způsob určení nadměrného příjmu
§ 3 - Tržní příjem z výroby elektřiny za odvodové období
§ 4 - Strop tržního příjmu za odvodové období
§ 5 - Účinnost
Zavřít
MENU