401/2022 Sb.Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2023

Částka: 181 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 14. prosince 2022 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 1. prosince 2022 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti: 31. prosince 2023
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
401

VYHLÁŠKA
ze dne 1. prosince 2022
o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2023        Ministerstvo financí stanoví podle § 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:


§ 1

        Základní sazby zahraničního stravného v cizí měně pro rok 2023 jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce.

§ 2

        Vyhláška č. 462/2021 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2022, se zrušuje.


§ 3

        Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.


Ministr financí:
Ing. Stanjura v. r.Příloha k vyhlášce č. 401/2022 Sb.

Základní sazby zahraničního stravného v cizí měně pro rok 2023
Příloha PDF (238 kB)


MENU