387/2022 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 218/2019 Sb., o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 176 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 9. prosince 2022 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 30. listopadu 2022 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
387

VYHLÁŠKA
ze dne 30. listopadu 2022,
kterou se mění vyhláška č. 218/2019 Sb., o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 30 odst. 3 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 178/2006 Sb. a zákona č. 334/2020 Sb.:


Čl. I

        Vyhláška č. 218/2019 Sb., o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění vyhlášky č. 256/2020 Sb. a vyhlášky č. 447/2021 Sb., se mění takto:

        1.  Na konci poznámky pod čarou č. 1 se doplňuje věta „Prováděcí směrnice Komise (EU) 2022/905 ze dne 9. června 2022, kterou se mění směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES, pokud jde o protokoly pro zkoušení některých odrůd druhů zemědělských rostlin a druhů zeleniny.“.

        2.  V příloze č. 2 tabulky č. 2.1 a 2.2 znějí:


„Tabulka č. 2.1


Seznam protokolů pro zkoušky odlišnosti, uniformity a stálosti odrůd zemědělských druhů

Zemědělský druh Protokol
Avena nuda L. Oves nahý TP/20/3 ze dne 6.3.2020 
Avena sativa L. (včetně A. byzantina K. Koch) Oves setý
Brassica napus L. (partim) Řepka TP/36/3 ze dne 21.4.2020 
Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. Tuřín TP/89/1 ze dne 11.3.2015 
Cannabis sativa L. Konopí seté TP/276/2 ze dne 1.2.2022 
Dactylis glomerata L. Srha laločnatá TP/31/1 ze dne 25.3.2021 
Festuca arundinacea Schreb. Kostřava rákosovitá TP/39/1 ze dne 1.10.2015 
Festuca pratensis Huds. Kostřava luční
Festuca filiformis Pourr. Kostřava vláskovitá TP/67/1 ze dne 23.6.2011 
Festuca ovina L. Kostřava ovčí
Festuca rubra L. Kostřava červená
Festuca trachyphylla (Hack.) Hack. Kostřava drsnolistá
Glycine max (L.) Merr. Sója TP/80/1 ze dne 15.3.2017 
Helianthus annuus L. Slunečnice TP/81/1 ze dne 31.10.2002 
Hordeum vulgare L. Ječmen TP/19/5 ze dne 19.3.2019 
Linum usitatissimum L. Len TP/57/2 ze dne 19.3.2014 
Lolium multiflorum Lam. Jílek mnohokvětý TP/4/2 ze dne 19.3.2019 
Lolium perenne L. Jílek vytrvalý
Lolium x hybridum Hausskn. Jílek hybridní
Medicago sativa L. Vojtěška setá TP/6/1 ze dne 22.12.2021 
Medicago x varia T. Martyn Vojtěška proměnlivá
Phleum nodosum L. Bojínek hlíznatý TP/34/1 ze dne 22.12.2021 
Phleum pratense L. Bojínek luční
Pisum sativum L. (partim) Hrách polní (včetně pelušky) TP/7/2 rev. 3 ze dne 6.3.2020 
Poa pratensis L. Lipnice luční TP/33/1 ze dne 15.3.2017 
Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. Ředkev olejná TP/178/1 ze dne 15.3.2017 
Secale cereale L. Žito TP/58/1 rev. ze dne 27.4.2022 
Sinapis alba L. Hořčice bílá TP/179/1 ze dne 15.3.2017 
Solanum tuberosum L. Brambor TP/23/3 ze dne 15.3.2017 
Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor Čirok TP/122/1 ze dne 19.3.2019 
Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse Čirok súdánská tráva
Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor x Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse Čirok x čirok súdánská tráva
Trifolium pratense L. Jetel luční TP/5/1 ze dne 22.12.2021 
Triticum aestivum L. subsp. aestivum Pšenice setá TP/3/5 ze dne 19.3.2019 
Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) van Slageren Pšenice tvrdá TP/120/3 ze dne 19.3.2014 
Vicia faba L. Bob polní TP/8/1 ze dne 19.3.2019 
Vicia sativa L. Vikev setá TP/32/1 ze dne 19.4.2016 
xTriticosecale Wittm. ex A. Camus Tritikale TP/121/3 ze dne 27.4.2022 
Zea mays L. (partim) Kukuřice (mimo pukancové a cukrové) TP/2/3 ze dne 11.3.2010 

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU