358/2022 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka: 163 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. listopadu 2022 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 3. listopadu 2022 Nabývá účinnosti: 1. prosince 2022 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
358

ZÁKON
ze dne 3. listopadu 2022,
kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením


Čl. I

        Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 141/2012 Sb., zákona č. 331/2012 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákona č. 329/2014 Sb., zákona č. 140/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 301/2017 Sb., zákona č. 228/2019 Sb., zákona č. 252/2021 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb., se mění takto:

        1.  V § 7 se za slovo „činí“ vkládají slova „ , není-li dále stanoveno jinak,“.

        2.  V § 7 se slova „ , není-li dále stanoveno jinak,“ zrušují.

        3.  V § 7 se částka „550 Kč“ nahrazuje částkou  „900 Kč“.

        4.  § 8 zní:


㤠8

        Výše příspěvku na mobilitu činí za kalendářní měsíc 2 900 Kč pro osobu, která využívá po celý kalendářní měsíc zdravotnický prostředek pro dlouhodobou domácí oxygenoterapii nebo zdravotnický prostředek pro domácí plicní umělou ventilaci, a tuto skutečnost krajské pobočce Úřadu práce prokázala potvrzením příslušné zdravotní pojišťovny.“.

        5.  § 8 se zrušuje.

        6.  V § 9 odst. 2 se za slovo „ústrojí“ vkládají slova „ , autistickou poruchu s těžkým funkčním postižením“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o státní sociální podpoře
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o vojácích z povolání
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o inspekci práce
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o nemocenském pojištění
Čl. VI  
Čl. VII - Přechodná ustanovení
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákoníku práce
Čl. VIII  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o státní službě
Čl. IX  
ČÁST OSMÁ - ÚČINNOST
Čl. X  
Zavřít
MENU