344/2022 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 57/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2022

Částka: 158 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 18. listopadu 2022 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 18. října 2022 Nabývá účinnosti: 19. listopadu 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

57/2022 Sb.;

CZ-NACE

84;
Původní znění předpisu
Zavřít

344

ZÁKON

ze dne 18. října 2022,

kterým se mění zákon č. 57/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2022

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 57/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2022, se mění takto:

1

§ 1 odst. 1 se číslo 1 613 241 111 917 nahrazuje číslem 1 678 250 297 232, číslo 1 893 241 111 917 se nahrazuje číslem 2 053 250 297 232, číslo 280 000 000 000 se nahrazuje číslem 375 000 000 000 a číslo 262 681 987 238 se nahrazuje číslem 357 681 987 238.

2

§ 1 odst. 6 se číslo 192 932 991 277 nahrazuje číslem 193 802 991 277.

3

Přílohy č. 1 až 3 znějí:

Příloha č. 1 k zákonu č. 57/2022 Sb.

Úhrnná bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu

Příloha PDF (27 kB)

Příloha č. 2 k zákonu č. 57/2022 Sb.

Celkový přehled příjmů státního rozpočtu podle kapitol

Příloha PDF (121 kB)

Příloha č. 3 k zákonu č. 57/2022 Sb.

Celkový přehled výdajů státního rozpočtu podle kapitol

Příloha PDF (90 kB)
4

V příloze č. 4 část Ukazatele kapitoly 301 Kancelář prezidenta republiky zní:

Ukazatele kapitoly 301 Kancelář prezidenta republiky

Příloha PDF (95 kB)
5

V příloze č. 4 část Ukazatele kapitoly 304 Úřad vlády České republiky zní:

Ukazatele kapitoly 304 Úřad vlády České republiky

Příloha PDF (96 kB)
6

V příloze č. 4 část Ukazatele kapitoly 306 Ministerstvo zahraničních věcí zní:

Ukazatele kapitoly 306 Ministerstvo zahraničních věcí

Příloha PDF (93 kB)
7

V příloze č. 4 část Ukazatele kapitoly 312 Ministerstvo financí zní:

Ukazatele kapitoly 312 Ministerstvo financí

Příloha PDF (290 kB)
8

V příloze č. 4 část Ukazatele kapitoly 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí zní:

Ukazatele kapitoly 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí

Příloha PDF (280 kB)
9

V příloze č. 4 část Ukazatele kapitoly 314 Ministerstvo vnitra zní:

Ukazatele kapitoly 314 Ministerstvo vnitra

Příloha PDF (254 kB)
10

V příloze č. 4 část Ukazatele kapitoly 315 Ministerstvo životního prostředí zní:

Ukazatele kapitoly 315 Ministerstvo životního prostředí

Příloha PDF (186 kB)
11

V příloze č. 4 část Ukazatele kapitoly 317 Ministerstvo pro místní rozvoj zní:

Ukazatele kapitoly 317 Ministerstvo pro místní rozvoj

Příloha PDF (174 kB)
12

V příloze č. 4 část Ukazatele kapitoly 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu zní:

Ukazatele kapitoly 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu

Příloha PDF (245 kB)
13

V příloze č. 4 část Ukazatele kapitoly 327 Ministerstvo dopravy zní:

Ukazatele kapitoly 327 Ministerstvo dopravy

Příloha PDF (186 kB)
14

V příloze č. 4 část Ukazatele kapitoly 329 Ministerstvo zemědělství zní:

Ukazatele kapitoly 329 Ministerstvo zemědělství

Příloha PDF (262 kB)
15

V příloze č. 4 část Ukazatele kapitoly 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zní:

Ukazatele kapitoly 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Příloha PDF (259 kB)
16

V příloze č. 4 část Ukazatele kapitoly 334 Ministerstvo kultury zní:

Ukazatele kapitoly 334 Ministerstvo kultury

Příloha PDF (328 kB)
17

V příloze č. 4 část Ukazatele kapitoly 335 Ministerstvo zdravotnictví zní:

Ukazatele kapitoly 335 Ministerstvo zdravotnictví

Příloha PDF (245 kB)
18

V příloze č. 4 část Ukazatele kapitoly 346 Český úřad zeměměřický a katastrální zní:

Ukazatele kapitoly 346 Český úřad zeměměřický a katastrální

Příloha PDF (182 kB)
19

V příloze č. 4 část Ukazatele kapitoly 362 Národní sportovní agentura zní:

Ukazatele kapitoly 362 Národní sportovní agentura

Příloha PDF (136 kB)
20

V příloze č. 4 část Ukazatele kapitoly 396 Státní dluh zní:

Ukazatele kapitoly 396 Státní dluh

Příloha PDF (76 kB)
21

V příloze č. 4 část Ukazatele kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa zní:

Ukazatele kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa

Příloha PDF (188 kB)

Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.

Pekarová Adamová v. r.

Fiala v. r.

MENU