336/2022 Sb.Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 07/2022, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2022

Částka: 154 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 9. listopadu 2022 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 1. listopadu 2022 Nabývá účinnosti: 11. prosince 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
336

SDĚLENÍ
Ministerstva financí
ze dne 1. listopadu 2022
o vydání výměru MF č. 07/2022, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2022        Ministerstvo financí podle ustanovení § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že dne 20. října 2022 vydalo výměr MF č. 07/2022, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2022.

        Výměr byl publikován v Cenovém věstníku částka 19/2022 dne 21. října 2022 a nabývá účinnosti dnem 11. prosince 2022.Ministr financí:
Ing. Stanjura v. r.

477/2021 Sb.
MENU