335/2022 Sb.Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru Ministerstva financí č. 03/VODA/2022, kterým se mění výměr Ministerstva financí č. 01/VODA/2022 o regulaci cen v oboru vodovodů a kanalizací

Částka: 154 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 9. listopadu 2022 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 1. listopadu 2022 Nabývá účinnosti: 22. října 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
335

SDĚLENÍ
Ministerstva financí
ze dne 1. listopadu 2022
o vydání výměru Ministerstva financí č. 03/VODA/2022, kterým se mění výměr Ministerstva financí č. 01/VODA/2022 o regulaci cen v oboru vodovodů a kanalizací        Ministerstvo financí podle ustanovení § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že dne 20. října 2022 vydalo výměr Ministerstva financí č. 03/VODA/2022, kterým se mění výměr Ministerstva financí č. 01/VODA/2022 o regulaci cen v oboru vodovodů a kanalizací.

        Výměr byl publikován v Cenovém věstníku částka 20/2022 dne 21. října 2022 a nabyl účinnosti dnem následujícím po dni zveřejnění.Ministr financí:
Ing. Stanjura v. r.

MENU