301/2022 Sb.Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s dočasným znovuzavedením ochrany vnitřních hranic

Částka: 139 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 7. října 2022 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 5. října 2022 Nabývá účinnosti: 9. října 2022
Platnost předpisu: Ne Pozbývá platnosti: 12. listopadu 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
301

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 5. října 2022
o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s dočasným znovuzavedením ochrany vnitřních hranic        Vláda nařizuje podle § 22 odst. 1 a 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, a podle zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů:


§ 1

        K plnění úkolů Policie České republiky při zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti s cílem ochránit životy, zdraví a majetek osob a pro naplnění bezpečnostních opatření v souvislosti s dočasným znovuzavedením ochrany vnitřních hranic se povolává nejvýše 80 vojáků v činné službě a 60 příslušníků Celní správy České republiky.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
Zavřít
MENU