300/2022 Sb.Nařízení vlády o stanovení hodnot vnitřního výnosového procenta investic pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů

Částka: 139 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 7. října 2022 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 21. září 2022 Nabývá účinnosti: 22. října 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
300

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 21. září 2022
o stanovení hodnot vnitřního výnosového procenta investic pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů        Vláda nařizuje podle § 30 odst. 1 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 382/2021 Sb.:


§ 1

Hodnota vnitřního výnosového procenta investic pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů

        Hodnota vnitřního výnosového procenta investic za dobu trvání práva na podporu je v případě výrobny elektřiny využívající energii

a)   vody, větru, geotermální nebo slunečního záření  8,4 %,

b)   biomasy 8,4 %,

c)   bioplynu 8,4 %.


§ 2
Účinnost

        Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jeho vyhlášení.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Hodnota vnitřního výnosového procenta investic pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů
§ 2 - Účinnost
Zavřít
MENU