290/2022 Sb.Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2023 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2023 a o zvýšení důchodů v roce 2023

Částka: 135 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 30. září 2022 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 26. září 2022 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2023
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 286/2023 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2024
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
290

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 26. září 2022
o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2023 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2023 a o zvýšení důchodů v roce 2023        Vláda nařizuje podle § 107 odst. 1 písm. a) až d) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 212/2016 Sb.:


§ 1

Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021 a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu

        (1) Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021 činí 38 294 Kč.

        (2) Výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021 činí  1,0530.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021 a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu
§ 2 - Výše redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu
§ 3 - Výše základní výměry důchodu
§ 4 - Zvýšení důchodů v roce 2023
§ 5 - Účinnost
Zavřít
MENU