277/2022 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 389/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi

Částka: 129 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 27. září 2022 Autor předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Přijato: 21. září 2022 Nabývá účinnosti: 1. října 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
277

VYHLÁŠKA
ze dne 21. září 2022,
kterou se mění vyhláška č. 389/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi        Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 80 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 382/2008 Sb. a zákona č. 366/2011 Sb.:


Čl. I

        Vyhláška č. 389/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi, se mění takto:

        1.  V § 1 odst. 1 písm. a) se částka „1 380 Kč“ nahrazuje částkou „1 511 Kč“.

        2.  V § 1 odst. 1 písm. b) se částka „1 000 Kč“ nahrazuje částkou „1 095 Kč“.

        3.  V § 1 odst. 1 písm. c) se částka „1 050 Kč“ nahrazuje částkou „1 150 Kč“.

        4.  V § 1 odst. 1 písm. d) se částka „1 130 Kč“ nahrazuje částkou „1 238 Kč“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU