276/2022 Sb.Nařízení vlády o maximální částce příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce

Částka: 129 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 27. září 2022 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 14. září 2022 Nabývá účinnosti: 1. října 2022
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 70/2024 Sb. Pozbývá platnosti: 1. dubna 2024
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
276

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 14. září 2022
o maximální částce příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce        Vláda nařizuje podle § 78a odst. 17 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 365/2019 Sb.:


§ 1

Úvodní ustanovení

        Toto nařízení stanoví maximální částku příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením poskytovaného zaměstnavateli, se kterým Úřad práce České republiky uzavřel písemnou dohodu o jeho uznání za zaměstnavatele na chráněném trhu práce (dále jen „příspěvek“).


§ 2

Maximální částka příspěvku

        Maximální částka příspěvku činí 14 200 Kč.

§ 3

Časová působnost

        Podle tohoto nařízení se poprvé postupuje při stanovení příspěvku za třetí kalendářní čtvrtletí roku  2022.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Úvodní ustanovení
§ 2 - Maximální částka příspěvku
§ 3 - Časová působnost
§ 4 - Zrušovací ustanovení
§ 5 - Účinnost
Zavřít
MENU