270/2022 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek

Částka: 124 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 16. září 2022 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 6. září 2022 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
270

VYHLÁŠKA
ze dne 6. září 2022,
kterou se mění vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek        Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 304/2008 Sb., zákona č. 221/2015 Sb. a zákona č. 462/2016 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 4 odst. 8 písm. w) tohoto zákona:


Čl. I

        V § 2 vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, se slova „ , Regionálními radami regionů soudržnosti“ zrušují.


Čl. II
Účinnost

        Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.


. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU