267/2022 Sb.Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního o vyhlášení dne, kdy dojde k zápisu údajů o vymezení chráněných ložiskových území do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí

Částka: 122 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 5. září 2022 Autor předpisu: Český úřad zeměměřický a katastrální
Přijato: 31. srpna 2022 Nabývá účinnosti: 5. září 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
267

SDĚLENÍ
Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
ze dne 31. srpna 2022
o vyhlášení dne, kdy dojde k zápisu údajů o vymezení chráněných ložiskových území do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí


        Český úřad zeměměřický a katastrální podle čl. VI bodu 3 zákona č. 88/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, vyhlašuje:

        Dne 30. listopadu 2022 dojde k zápisu údajů o vymezení chráněných ložiskových území do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí.



Předseda:
Ing. Večeře v. r.

MENU