263/2022 Sb.Nařízení vlády o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo

Částka: 120 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 31. srpna 2022 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 24. srpna 2022 Nabývá účinnosti: 1. září 2022
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 299/2022 Sb. Pozbývá platnosti: 8. října 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
263

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 24. srpna 2022
o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo        Vláda nařizuje k provedení zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 262/2002 Sb., zákona č. 278/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 670/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 299/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 90/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 104/2015 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 152/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 1/2020 Sb., zákona č. 403/2020 Sb., zákona č. 609/2020 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 362/2021 Sb., zákona č. 382/2021 Sb., zákona č. 176/2022 Sb. a zákona č. 232/2022 Sb.:


ČÁST PRVNÍ
PŘÍSPĚVEK NA ÚHRADU NÁKLADŮ ZA ELEKTŘINU A ZEMNÍ PLYN ZÁKAZNÍKOVI V DOMÁCNOSTI


§ 1

Kategorie odběrných míst zákazníků v domácnosti a výše příspěvku

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - PŘÍSPĚVEK NA ÚHRADU NÁKLADŮ ZA ELEKTŘINU A ZEMNÍ PLYN ZÁKAZNÍKOVI V DOMÁCNOSTI
§ 1 - Kategorie odběrných míst zákazníků v domácnosti a výše příspěvku
§ 2 - Rozhodné dny
§ 3 - Termín pro podání a náležitosti žádosti operátora trhu ministerstvu o poskytnutí finančních prostředků na příspěvek
§ 4 - Termíny, rozsah a způsob předávání údajů mezi účastníky trhu
§ 5 - Termíny pro poskytování finančních prostředků
§ 6 - Postup zohlednění příspěvku v platbách za dodávku elektřiny nebo plynu
§ 7 - Reklamace zohlednění příspěvku
§ 8 - Vypořádání finančních prostředků mezi operátorem trhu a obchodníkem s elektřinou nebo obchodníkem s plynem
ČÁST DRUHÁ - PŘÍSPĚVEK NA ÚHRADU NÁKLADŮ ZA ELEKTŘINU A ZEMNÍ PLYN ZÁKAZNÍKOVI V DOMĚ S BYTY
§ 9 - Kategorie odběrných míst zákazníků v domě s byty a výše příspěvku
§ 10 - Rozhodné dny
§ 11 - Termín pro podání a náležitosti žádosti operátora trhu ministerstvu o poskytnutí finančních prostředků na příspěvek
§ 12 - Termíny, rozsah a způsob předávání údajů mezi účastníky trhu
§ 13 - Termíny pro poskytování finančních prostředků
§ 14 - Postup zohlednění příspěvku v platbách za dodávku elektřiny nebo plynu
§ 15 - Reklamace zohlednění příspěvku
§ 16 - Vypořádání finančních prostředků mezi operátorem trhu a obchodníkem s elektřinou nebo obchodníkem s plynem
ČÁST TŘETÍ - PŘÍSPĚVEK NA ÚHRADU NÁKLADŮ ZA TEPLO
§ 17 - Výše příspěvku na teplo
§ 18 - Rozhodné dny
§ 19 - Termín pro podání a náležitosti žádosti operátora trhu ministerstvu o poskytnutí finančních prostředků na příspěvek na teplo
§ 20 - Termíny, rozsah a způsob předávání údajů mezi zákazníkem, držitelem licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie a operátorem trhu a termíny, rozsah a způsob registrace držitele licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie u operátora trhu
§ 21 - Termíny pro poskytování finančních prostředků
§ 22 - Postup zohlednění příspěvku na teplo v platbách za dodávku tepelné energie
§ 23 - Reklamace zohlednění příspěvku na teplo
§ 24 - Vypořádání finančních prostředků mezi operátorem trhu a držitelem licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie
ČÁST ČTVRTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 25 - Nový rozpis výše záloh
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
§ 26  
Příloha č. 1 - A. PŘÍSPĚVEK NA ÚHRADU NÁKLADŮ ZA ELEKTŘINU A ZEMNÍ PLYN ZÁKAZNÍKOVI V DOMÁCNOSTI B. PRISPEVEK NA UHRADU NAKLADU ZA ELEKTŘINU A ZEMNI PLYN ZÁKAZNÍKOVI V DOMĚ S BYTY C. PŘÍSPĚVEK NA ÚHRADU NÁKLADŮ ZA TEPLO
Příloha č. 2 - ROZSAH ÚDAJŮ PŘEDÁVANÝCH ZÁKAZNÍKEM V DOMĚ S BYTY UŽÍVANÝCH K BYDLENÍ V DOMĚ PRO ÚČEL PŘÍSPĚVKU NA ÚHRADU NÁKLADŮ ZA ELEKTŘINU A ZEMNÍ PLYN
Příloha č. 3 - ŽÁDOST ZÁKAZNÍKA V DOMĚ S BYTY A ZÁKAZNÍKA DOMÁCNOSTI V RODINNÉM DOMĚ O ZOHLEDNĚNÍ PŘÍSPĚVKU NA ÚHRADU NÁKLADŮ ZA TEPLO A ROZSAH PŘEDÁVANÝCH ÚDAJŮ
Zavřít
MENU