244/2022 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí

Částka: 112 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. srpna 2022 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 10. srpna 2022 Nabývá účinnosti: 1. října 2022 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
244

ZÁKON
ze dne 10. srpna 2022,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o živnostenském podnikání


Čl. I

        V § 3 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 281/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 38/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 199/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 127/2014 Sb., zákona č. 91/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 304/2016 Sb., zákona č. 204/2017 Sb., zákona č. 261/2017 Sb., zákona č. 171/2018 Sb., zákona č. 255/2019 Sb., zákona č. 336/2020 Sb., zákona č. 543/2020 Sb., zákona č. 362/2021 Sb. a zákona č. 129/2022 Sb., písmeno am) zní:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o živnostenském podnikání
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o daních z příjmů
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o obalech
Čl. III  
Čl. IV - Přechodná ustanovení
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o výrobcích s ukončenou životností
Čl. VI  
ČÁST ŠESTÁ - OZNÁMENÍ TECHNICKÉHO PŘEDPISU
Čl. VII  
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST
Čl. VIII  
Zavřít
MENU