230/2022 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 105 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 9. srpna 2022 Autor předpisu: Česká národní banka
Přijato: 28. července 2022 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
230

VYHLÁŠKA
ze dne 28. července 2022,
kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění pozdějších předpisů        Česká národní banka stanoví podle § 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb.:


Čl. I

        Vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění vyhlášky č. 216/2014 Sb., vyhlášky č. 300/2015 Sb., vyhlášky č. 325/2019 Sb. a vyhlášky č. 246/2021 Sb., se mění takto:

        1.  V § 4 odst. 1 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena b) až d).

        2.  V § 4 odst. 2 až 4 se text „písm. d)“ nahrazuje textem „písm. c)“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU