228/2022 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 105 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 9. srpna 2022 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 20. července 2022 Nabývá účinnosti: 10. srpna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
228

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 20. července 2022,
kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, ve znění pozdějších předpisů        Vláda nařizuje podle § 92f zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 360/2014 Sb. a zákona č. 80/2019 Sb.:


Čl. I

        Nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, ve znění nařízení vlády č. 155/2015 Sb., nařízení vlády č. 11/2016 Sb. a nařízení vlády č. 296/2016 Sb., se mění takto:

        1.  V § 2 odst. 3 písm. b) bodě 1 se číslo „8103 90 90“ nahrazuje číslem „8103 99 90“, čísla „8106 00 90, 8107 90 00“ se nahrazují číslem „8106 90 90“, číslo „8109 90 00“ se nahrazuje čísly „8109 91 00, 8109 99 00“, za číslo „8112 29 00,“ se vkládají čísla „8112 39 00, 8112 49 00,“ a za číslo „8112 59 00,“ se vkládá číslo „8112 69 90,“.

. . .

Zavřít
MENU