222/2022 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 132/2018 Sb., o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin, ve znění vyhlášky č. 359/2019 Sb.

Částka: 101 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 29. července 2022 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví; Ministerstvo zemědělství; Ministerstvo životního prostředí
Přijato: 21. července 2022 Nabývá účinnosti: 1. srpna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  
Původní znění předpisu
Zavřít

222

VYHLÁŠKA

ze dne 21. července 2022,

kterou se mění vyhláška č. 132/2018 Sb., o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin, ve znění vyhlášky č. 359/2019 Sb.

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem životního prostředí stanoví podle § 88 odst. 3 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 490/2009 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 199/2012 Sb., zákona č. 299/2017 Sb. a zákona č. 369/2019 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 132/2018 Sb., o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin, ve znění vyhlášky č. 359/2019 Sb., se mění takto:

1

§ 2 se odstavec 5 zrušuje.

2

§ 7 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

3

§ 10 se odstavec 5 zrušuje.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2022.

Ministr:

Ing. Nekula v. r.

MENU